ANBI instelling

/ANBI instelling
ANBI instelling 2018-03-20T17:55:05+00:00

ANBI instelling

Het ANBI-nummer van de AHC Vereniging Nederland is: 816151040.

De AHC-vereniging is een ANBI instelling. ANBI staat voor Algemeen nut beogende instelling. ANBI instellingen genieten belastingvoordeel. Zo mag u schenkingen aan de AHC-vereniging onder voorwaarden aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Daarnaast hoeft er geen schenk- of erfbelasting betaald te worden over uw schenking of erfrechtelijke verkrijging, omdat voor ANBI instellingen een algehele vrijstelling opgenomen. Op deze wijze komt u schenking of erfrechtelijke verkrijging volledig ten goede aan de doelstellingen van de ANBI.

Publicatie

Om als AHC-vereniging onze ANBI-status te behouden, zijn we verplicht om bepaalde informatie met betrekking tot de Vereniging te publiceren. Het gaat om informatie die van belang is voor transparantie en verantwoording in de filantropische sector. Wij hebben er voor gekozen om dit via deze website te doen. Daarom vindt u op verschillende plekken op onze website informatie over:

  • Contact: naam, contactgegevens en nummer Kamer van Koophandel
  • Over ons/ bestuur: bestuurssamenstelling, vertegenwoordiging en beloningsbeleid
  • Over ons/ beleid: doelstellingen, beleidsplan en jaarverslag afgelopen jaar
  • Over ons/ financiën: financiële verantwoording afgelopen jaar
  • Doneer: vrienden van de AHC-vereniging en donaties

ANBI-goedgekeurddoel    anbi-logo