Doneer!

/Doneer!
Doneer!2018-05-14T22:52:04+00:00

Steun onze kinderen

Vrienden van AHC logo

De ontdekkingen van de oorzaak van AHC zijn een direct gevolg van de nauwe samenwerking tussen AHC patiënten, families, stichtingen, praktijkmensen en onderzoekers. Nu een van de genen is geïdentificeerd, die verantwoordelijk is voor het veroorzaken van AHC, is meer onderzoek nodig. Onderzoek naar hoe het gendefect de symptomen van AHC veroorzaakt en naar de beste behandelmethode voor AHC patiënten met de ATP1A3 mutatie. Dus de noodzaak om geld in te zamelen voor de financiering van onderzoek is nu belangrijker dan ooit!

U kunt onze kinderen helpen door Vriend te worden van AHC Kids. U steunt dan voor EUR 10,00 per jaar (of meer) onze vereniging en daarmee de onderzoeken, maar ook de zoektocht naar alle nog niet gediagnostiseerde kinderen met AHC (naar schatting circa 7200!).

Per briefkaart aanmelden Vrienden van AHC Kids

Heeft u een ‘Vrienden van AHC Kids’-kaart ontvangen? Deze kunt u invullen en versturen:

foto 1 foto 2

Digitaal aanmelden Vrienden van AHC Kids

U kunt uw aanmelding ook doen via info@ahckids.nl.

Liever eenmalig doneren?

Wilt u geen jaarlijks bedrag overmaken, maar eenmalig doneren, dan kan dat natuurlijk ook. U kunt uw bedrag overmaken naar:

NL68 INGB 0004 5169 59

Uw donatie aftrekbaar?

De AHC Vereniging Nederland is een door de Belastingdienst erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is. Dit betekent dat u aftrek kunt krijgen in uw aangifte inkomstenbelasting voor uw gift aan de AHC Vereniging. Hoeveel aftrek u krijgt hangt af van het soort gift dat u doet.

Gewone gift

Een gewone gift aan ons mag u aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Er geldt echter wel een drempel en een maximum voor de aftrekbaarheid van gewone giften. Gewone giften zijn aftrekbaar voor zover het totaalbedrag van deze giften meer bedraagt dan 1% van uw drempelinkomen. U mag niet meer aftrekken aan gewone giften dan het maximum: 10% van uw drempelinkomen.

Periodieke gift

Als uw gift voldoet aan de voorwaarden voor periodieke giften, dan mag u het hele bedrag van de gift aan ons aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Er geldt dan geen drempel en geen maximumbedrag. De voorwaarden voor periodieke giften zijn:

  1. De gift bestaat uit een recht op vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen. Dat betekent dat u verplicht bent elk jaar hetzelfde bedrag aan de AHC Vereniging te betalen;
  2. De bedragen moeten minimaal 5 jaar achter elkaar overgemaakt worden naar de AHC Vereniging;
  3. De gift stopt uiterlijk bij uw overlijden of het overlijden van een ander. Bij het vastleggen van de gift wordt deze keuze gemaakt;
  4. De AHC Vereniging levert geen tegenprestatie voor de periodieke gift;
  5. U heeft de periodieke gift schriftelijk laten vastleggen; hiervoor is een standaard formulier van de belastingdienst beschikbaar.

Uw voordeel bij een periodieke gift is dat uw hele gift fiscaal aftrekbaar is, waardoor uw netto kosten lager zijn. Het voordeel voor de AHC Vereniging is een meer vaste inkomstenbron.

Bij interesse om uw gewone gift aan de AHC Vereniging Nederland om te zetten in een periodieke gift, dan kunt u voor meer informatie en het formulier op www.belastingdienst.nl.

Meer over de ANBI-status>>

ANBI-goedgekeurddoelanbi-logo

Hartelijk dank namens onze kinderen!